top of page

Kindertherapie

Een fijn en zorgeloos leven voor ieder kind

Iedere ouder wenst zijn kind het beste: een zorgeloos leven. Dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Misschien loopt jouw kind ergens vast en heeft hij of zij hulp of ondersteuning nodig. Als ouder is het niet altijd makkelijk om zelf de juiste oplossing te vinden of te bieden en dan is hulp van buitenaf een fijne, waardevolle aanvulling. Samen gaan we met elkaar op zoek naar de meest passende vorm van ondersteuning om jullie te helpen.
 

De kracht van de eigen wijze wereld

Ieder kind heeft recht op de juiste begeleiding zodat kleine en grote obstakels in het leven, na de therapie, geen obstakels meer zijn. Als therapeut, ga ik samen met het kind/tiener, vaak spelenderwijs, ongedwongen, op zoek naar zijn of haar krachten en de obstakels die het tegenkomt. Het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid spelen hierbij een belangrijke rol. Het kind weet vaak zelf goed wat er aan de hand is en weet hoe hij geholpen wil of kan worden. Het doel van de integratieve therapie is om het kind/de tiener hierin te begeleiden in zijn zelf oplossend vermogen door gebruik te maken van zijn eigen wijze wereld. Dat staat centraal in mijn aanpak. Jouw kind/tiener zal dan ervaren dat hij zelf in staat is tot een oplossing te komen door zijn innerlijke kracht te gebruiken.

Kind staat centraal

In deze kindertherapie staat jouw kind/tiener centraal, maar de rol van jou als ouder(s) of verzorger is onmisbaar; jullie worden nauw betrokken bij de therapie. Uiteindelijk doen jullie het samen als gezin; de één kan niet los worden gezien van de ander.

Integratieve therapie houdt in dat het kind zelf grip krijgt op de situatie. Ik kijk samen met jouw kind in ongeveer tien sessies (zonder ouder of verzorger) wat nodig is om de obstakels aan te pakken en welke rol hij of zij zelf hierin kan spelen. Hierbij maak ik gebruik van verschillende methodieken, net wat nodig is en die passen bij jullie kind. Ieder persoontje en iedere hulpvraag vraagt een andere aanpak.

Bij welke problemen van je kind
schakel je een kindertherapeut in?

 • Gedrag: woedeaanvallen/driftbuien, verlegen, perfectionisme, onhandig zijn, faalangst

 

 • Sociaal/emotioneel: pesten/gepest worden, omgaan met samengesteld gezin, scheiding van ouders, verandering door verhuizing of naar een andere school, angsten en fobieën, rouwverwerking

 

 • Bijzondere eigenschappen: omgaan met ADHD/ADD, autisme, hooggevoeligheid/-begaafdheid

 

 • Lichamelijk: buikpijn, hoofdpijn, onverklaarbare lichamelijke klachten waar de (huis)arts geen oplossing of verklaring voor heeft

 

 • Problemen in de ontwikkeling: slaap- en taal-/spraakproblemen, niet kunnen mee kunnen komen op school, zindelijkheidsproblematiek, problemen in de motoriek

 

 • Gewoonten die zijn aangeleerd: duimzuigen, nagelbijten, tandenknarsen,haartrekken/plukken

 

De therapie is niet geschikt voor kinderen met een ernstige gedragsstoornis

Hoe werkt integratieve kindertherapie?

 • Aanmelding
  Als ouder/verzorger mag je je kind direct aanmelden, een verwijsbrief van een arts is niet nodig

 • Vragenlijst en behandelcontract
  Na aanmelding ontvang je per mail of per post een vragenlijst, een behandelcontract en de privacy verklaring

 • Intakegesprek ouders/verzorgers
  In dit eerste gesprek met jou als ouder/verzorger nemen we de intakelijst door. Jouw kind is niet aanwezig bij dit gesprek zodat je vrijuit kunt praten

 • Therapiesessies
  Tijdens de sessies met jouw kind is de vertrouwensband heel belangrijk; als het kind zich veilig voelt durft het alles te vertellen

 • Voortgangsgesprek
  Na vijf therapiesessies volgt een gesprek waarin ik samen met jou, als  ouder/verzorger, het vervolgtraject van de therapie bespreek. De gemiddelde duur van de therapie is 5 tot 15 sessies totaal. Samen bepalen we of meer sessies nodig zijn

 • Evaluatiegesprek
  Na de laatste sessie met jouw kind plannen wij een evaluatiegesprek. Bij dit gesprek is het kind niet aanwezig

Tarieven en vergoeding

Ik hanteer de volgende tarieven voor integratieve kindertherapie:

Kennismakingsgesprek (eerste afspraak) ouders – gratis

Therapiesessie en tussentijdse- en eindevaluatie ouders – € 90,00

Schoolobservatie, extern bezoek en nagesprek – € 110,00

Ouder therapiesessie in de avond  – € 110,00

Vergoeding

De therapie wordt door de meeste verzekeringen vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijze. Informeer vooraf bij de eigen zorgverzekeraar voor welke vergoeding je in aanmerking komt.


De genoemde bedragen zijn de vergoedingen voor een consult van 50 minuten.

De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,90 per kilometer.

Grip, groei en genezing voor ieder kind

bottom of page