top of page

Persoonlijke Coaching

ADHD, ADD of autisme

Wanneer de diagnose ADHD, ADD of autisme wordt gegeven aan jouw kind of aan jou als (jong)volwassene dan vallen wellicht de puzzelstukjes op hun plaats. Maar deze diagnose zorgt voor ook vragen. Wat houdt ADHD, ADD of autisme precies in, wat is er aan te doen, welke therapie of behandeling kan helpen? Veel vragen waar je graag één voor één antwoord op wilt krijgen.

Persoonlijke en professionele aanpak

Graag vertel ik je hoe ik in mijn praktijk met de zorg voor cliënten met ADHD, ADD en autisme omga. Ik verleen de zorg voornamelijk ambulant, dus aan huis. De individuele begeleiding bied ik aan kinderen en hun ouders, jongeren, jong volwassenen en volwassenen met de diagnose ADHD, ADD of autisme. Mijn aanpak is persoonlijk, professioneel en met mijn no-nonsense instelling kan ik jou of jullie op een efficiënte en praktische manier helpen. Ik begeleid en coach jou of jullie zodat jullie leren omgaan met de obstakels die jullie ervaren.

ADHD

Mensen met de diagnose ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, in het Nederlands aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) hebben in meer of mindere mate last van aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Vaak zijn ook andere problemen aan de orde:

 • hoe ga je om met andere mensen in bepaalde situaties?

 • slaapproblemen

 • angsten

 • wisselingen in stemmingen


​Samen kijken we waar jij tegenaan loopt en wat we kunnen verbeteren/oplossen door middel van praktische tips. Jij krijgt handvatten zodat jij beter om kunt gaan met ADHD.

ADD

ADD (Attention Deficit Disorder) is een subtype van ADHD. Als jij hier last van hebt bied ik jou de juiste tools om hier goed mee om te kunnen gaan. Het kan zijn dat je dingen vergeet of het moeilijk vindt prioriteiten te stellen. De begeleiding en coaching sluiten aan op jouw behoeften en helpen de klachten en/of angsten te verminderen zodat het dagelijks leven weer wat makkelijker wordt.

Autisme

Autisme laat zich in veel verschillende vormen zien en per persoon uit het zich op een andere manier. Het is een stoornis waarbij de manier van verwerken van informatie in de hersenen anders verloopt dan bij iemand zonder autisme. 

Bij mensen met autisme werkt het anders in het brein en daar kun je last van hebben in het dagelijks leven. Samen kijken we naar wat jou gaat helpen. Ieder mens met autisme heeft een unieke barcode en unieke gedragskenmerken.

 

Ik bied iedere cliënt een traject op maat omdat ieder persoon een andere aanpak en andere handvatten nodig heeft. Dit coachtraject bestaat uit gesprekken; alles is erop gericht dat jij fijn in je vel zit.

Hoe werkt persoonlijke coaching?

​De onderstaande werkmethode is zowel in een persoonlijke setting mogelijk of kan via een beveiligde online verbinding plaatsvinden:

 

 • Matchgesprek
  In dit matchgesprek kijken wij samen of we een klik hebben en samen verder kunnen. Samen bepalen we aan welk doel we gaan werken

 • Coachtraject/zorgtraject
  Het traject dat we samen starten is een traject op maat, afgestemd op jouw doelen. We bepalen samen de frequentie van de afspraken. Alles wat je met mij bespreekt is vertrouwelijk

 • Voortgangsgesprek op regelmatige basis
  Tijdens onze gesprekken hebben we ook op regelmatige basis een voortgangsgesprek. We bekijken of we al doelen hebben behaald en of nieuwe doelen nodig zijn

   

 • Evaluatiegesprekken ieder half jaar
  Elk half jaar hebben we een evaluatiegesprek. Zijn de doelen behaald? Dan stellen we een nieuw doel voor het vervolgtraject indien nodig

 • Eindevaluatie
  Bij afsluiten van jouw traject op maat hebben we een eindevaluatie

Vergoeding persoonlijke coaching

Ik hanteer de volgende vergoeding​ voor persoonlijke coaching:

 

Intakegesprek – gratis

Per sessie – € 85,00


De genoemde bedragen zijn de tarieven voor een consult van 50 minuten.

Het reiskostentarief bedraagt € 0,50 per kilometer

Voor de persoonlijke coaching kun je mogelijk een vergoeding krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of PGB, persoonsgebonden budget (dat loopt via de gemeente waar je woont).
Heb je vragen over vergoedingen? Ik geef je graag meer informatie.

Begeleiding

Een goede start voor het gewenste resultaat!

bottom of page