top of page

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens,

 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen

Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy m.b.t. de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.


 • Jouw naam, adres en woonplaats

 • Jouw geboortedatum

 • De datum van de behandeling

 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “integratieve therapie,

  ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

 • De kosten van het consult


Deze privacy overeenkomst zal tijdens het intakegesprek nogmaals ter akkoord worden voorgelegd.

Een goede start voor het gewenste resultaat!

bottom of page